Varmebehandling

Huskede du at få varmebahandlet emballagen?  
Paller, trækasser, kabeltromler og andre former for emballage skal varmebehandles når den benyttes til eksport ud af Europa.
Følgende kontinenter kræver varmebehandling: Nordamerika, Sydamerika, Oceanien, Afrika og Asien (ud af 134 nationer har 118 tilsluttet sig ISPM 15 konventionen).
Konsekvens
Såfremt der modtages gods i trækasser eller på træpaller som ikke er varmebehandlet, vil hele sendingen blive afvist. Man tillader således ikke omlæsning, men returnerer hele sendingen.
For sent levering, tab af ordre, ekstra transportomkostninger og erstatningsansvar er følgerne af manglende varmebehandling.
Hvorfor skal der varmebehandles?
Varmebehandling sker for at sikre at modtagerlandet ikke får overført skadedyr fra afsenderlandet. Der findes på alle kontinenter forskellige skadedyr som under andre klimatiske betingelser kan udvikle sig eksplosivt og udrydde hele skovområder. Ved at foretage en varmebehandling sikres at evt. skadedyr som findes i træet bliver dræbt.

Hvordan
IPPC (The International Plant Protection Convention) har defineret et regelsæt for hvorledes varmebehandling skal foretages og dokumenteres. Dette regelsæt er benævnt ISPM 15. Træets kerne skal opvarmes til en temperatur på 56 grader i minimum 30 minutter.

Certificering
I Danmark er det plantedirektoratet som er ansvarlig for certificering af virksomheder som må foretage varmebehandling i henhold til ISPM 15. Danpal er certificeret med licensnummer DK-8087. Vi udarbejder i forbindelse med varmebehandling et certifikat. Herudover bliver alle trækasser og paller som er varmebehandlet stemplet med vort licensnummer.