Kontakt os i dag
og få en beregning på hvor meget vi kan nedbringe jeres CO2 udledning og hvilken positiv virkning, det får på jeres miljøregnskab. 

Kontakt

Environmental, Social, Governance - (ESG).

Danpal forholder sig ansvarligt til ESG og har udarbejdet en politik som sikrer, at alle interessenter der arbejder sammen med Danpal, har kendskab til hvorledes vi forholder os til ESG, samt hvorledes vi arbejder med ESG og hvilke mål vi har sat os.

Vores produktionsudstyr og metoder, bliver løbende målt og moderniseret, med henblik på at bruge så lidt og så ren energi som muligt.

Environmental

For Danpal er omsorgen for miljøet, det gennemgående tema, for alle vores aktiviteter. Vi ønsker ikke blot at overholde gældende lovgivning men at mindske spild og energiforbrug, således at vi kan være med til at skabe en bæredygtig udvikling.

Dette vil vi opnå ved at:
 • Arbejde med recirkulering af såvel genbrugspaller, som special paller. Gennem sortering, klargøring og reparation, sikrer vi, at mere end 98% af de paller som kommer til vores pladser, bliver recirkuleret.
 • Købe træ fra savværker som er FSC certificeret og er hermed med til at sikre at træet er produceret på en bæredygtig måde.
 • Vi i vores produktion af træpaller, har elimineret brug af fossile brændstoffer. Vi tilkøber el som er produceret fra vindenergi og opvarmer vores produktionslokaler og personale rum, med restafskær fra vores produktion af træpaller.
 • Vi sikrer at affald fra produktionen indgår i en miljømæssig forsvarlig genanvendelse.
 • Udarbejde miljøregnskaber til vores kunder.
 • Sikre overholdelse af myndighedskrav og gældende lovgivning.
 • Fremme ansvarligheden hos medarbejdere overfor miljøet, herunder sortering af kontoraffald, nedbringelse af elforbrug mv.

Social

Vi ansætter medarbejdere efter kvalifikationer og ikke efter køn farve eller nationalitet. Når vi ansætter ikke dansktalende medarbejdere, tilskynder vi dem til at lære dansk og betaler udgifter forbundet med dette.

Vi har som mål at vi i et videst muligt omfang skal forsøge at finde plads til også at ansætte personale som ikke er 100% arbejdsdygtige i stillinger som de kan bestride.

Vi har etableret sikre og gode arbejdsforhold for vores medarbejdere. Vi er den virksomhed i vores branche som kan tilbyde et forsvarligt arbejdsmiljø som ikke nedslider medarbejderne.

Vores mål at helt at undgå arbejdsskader, gennem ansvarlig tilrettelæggelse af arbejdsrutiner samt uddannelse af medarbejdere.

Vi tilbyder alle medarbejdere en kollektiv sundhedsforsikring.

Vi har en meget høj anciennitet i virksomheden og det ser vi som et udtryk for at vores medarbejdere trives med de rammer vi tilbyder.

Governance

Danpal har en flad ledelses struktur hvor der er adgang til ledelsen for medarbejderne. Vi afholder løbende medarbejdermøder og hvor der orienteres om relevante forhold og hvor medarbejderne kan få afklaret spørgsmål.

Virksomheden er baseret på tillid til den enkelte. For Danpal er troværdighed og oprigtighed vigtige faktorer og vi tolererer ikke mobning eller uacceptabel adfærd over for medarbejdere.

Vi vil under ingen omstændigheder benytte billig udenlandsk arbejdskraft, selvom der findes finurlige konstruktioner som formelt lovliggør anvendelsen. Vores samarbejdspartnere kan således være sikre på at de medarbejdere der arbejder for Danpal får løn efter DANSKE overenskomster og arbejder under de arbejds- og miljøforhold som myndighederne kræver.

 • Vi arbejder med tillid og troværdighed
 • Kvalitet
 • Fleksibilitet
 • Miljøansvarlighed