Sortering / klargøring af EUR paller

Danpal tilbyder et banebrydende koncept til håndtering, sortering og klargøring af EUR paller.

Mange virksomheder oplever at:

  • modtage klager fra utilfredse kunder, fordi de har fået leveret varer på beskidte paller.
  • få deres eget lager snavset til med sand og jord, fordi de paller, de har købt, er beskidte.
  • pallerne på højlageret bryder sammen, så produktionen må stoppes i flere timer, mens der ryddes op og gøres rent.
  • modtage brugte EUR paller, hvor sømmene stikker op fra dækket. Det kan i værste fald medføre, at deres varer lider skade, f.eks. ødelagte dåser, mælkekartoner eller ridsede møbler. Ud over et farligt svineri og et økonomisk tab, har det med garanti også givet utilfredse kunder.
  • have fysisk nedslidte medarbejdere som direkte følge af manuel pallehåndtering.

Danpals unikke klargøringskoncept er udviklet til at løse disse problemer

Rengøring af pallen:
EUR paller kommer rundt i mange miljøer, og kan derfor ikke undgå at blive beskidte. I dag må virksomhederne ofte acceptere af få leveret beskidte paller retur fra kunder og leverandører. Det behøver ikke at være sådan. Ved klargøring hos Danpal bliver pallerne børstet og støvsuget på både over- og underside.

Belastningstest:
En EUR palle skal kunne tåle en belastning på 1,5 TON. Slag, stød eller råddenskab kan svække pallen, så den bryder sammen ved belastning.

Konsekvenserne af sammenbrudte paller på eksempelvis et højlager kan være enorme både hvad angår sikkerhed for medarbejderne, kostbar spildtid i forbindelse med produktionsstop samt evt. rengøring. Danpal foretager en belastningstest af alle dele på pallen, så du trygt kan benytte pallen i din produktion eller på din lagerreol.

Sømrulle:
Træ er et organisk materiale, som arbejder i forhold til ændringer i luftfugtigheden. Når træet bliver fugtigt, udvider det sig og trækker sømmene med op. Når pallen tørrer, trækker træet sig sammen og i mange tilfælde vil sømmene herefter stikke op over pallens dæk. Herved er der stor risiko for skader på de varer, som skal transporteres på pallen.

Danpal klargører pallen ved at køre to sømruller hen over dækket, der med en belastning på 1,5 TON trykker alle søm helt ned på plads.