Pallebytning

Pr. 1. januar 2007 har en række af de store transportvirksomheder i Danmark, besluttet at ophøre med den gammelkendte pallebytte ordning for EUR paller som skal til udlandet. Ordningen tilbydes opretholdt i Danmark, men der vil fremover blive pålagt et gebyr på mellem kr. 5 og kr. 15,- pr. palle for håndtering og administration.
 
Udlandet
For mange produktionsvirksomheder vil ophør af den gamle pallebytte ordning betyde en betydelig merudgift til emballage. Man kan forsøge sig med at fakturere kunderne for pallen, men det kan være endog meget vanskeligt at få accept for.
Derfor kan det være attraktivt med andre løsningsalternativer.
 
Løsningsalternativer fra Danpal
 
1: Salg af EUR-pallen til Danpal
Danpal køber pallen som anvendes til varetransport, på kundens adresse. Når der f. eks er sendt 500 paller til en given kunde, kontaktes Danpal som herefter køber de 500 paller på kundens adresse.
Prisen vil variere alt efter antallet af paller der kan hentes pr. gang samt geografi. Danpal kan tilbyde en prismatrice således at salgsprisen på pallen er kendt..
Denne løsning er attraktiv hvor der er tale om salg af mange paller hos hver enkelt kunde.
Konceptet kan tilbydes i Danmark og Sverige. Vi arbejder pt. på at udvide det til andre europæiske lande.

2: Afhentning og returnering af pallenI Danmark tilbyder Danpal at afhente producentens paller hos kunden. Efter afhentning bliver pallerne bragt til en af Danpals terminaler hvor der sker sortering og klargøring af pallerne. Er nogle af pallerne beskadigede kan vi også tilbyde at reparere pallerne før de returneres. Denne løsning er ligeledes attraktiv såfremt der er tale om afhentning af mange paller på hver adresse.
 
3: Anvendelse af andre palletyperFor mindre kunder kan det ikke betale sig at afhente pallerne, da transportomkostningen vil være for stor. Det bør derfor overvejes om det er muligt at benytte en billigere palle i EUR palle størrelse. Danpal har et bredt sortiment af såvel nye som brugte paller som kan være et attraktivt alternativ. Vi kan f.eks. tilbyde en brugt engangspalle i EUR størrelse 800*1200 til 1/3 af prisen på en ny EUR-palle.

I Danmark betyder den nye ordning en ekstraudgift for virksomheder som benytter EUR-paller. Men man bør så også kunne kræve at de paller der returneres fra transportvirksomhederne er i orden..

Såfremt nogle af ovennævnte løsningsalternativer vælges i Danmark, vil det være muligt at spare det pallebytte gebyr som transportvirksomhederne pålægger.