Detailhandlen i dag

Der er sket en centralisering af detailhandlen omkring et antal få centrale aktører
Langt de fleste varer leveres fra producent til store centrallagre, hvor der sker sampakning og slutdistributionen ud til de enkelte supermarkeder
En meget stor del af varerne indkøbes i udlandet
De enkelte kæder/aktørers evne til at optimere distributionsledet, såvel internt som eksternt, er helt afgørende for deres overlevelse.
Man kan så spørge hvilke skelsættende ændringer der er gennemført på palle håndterings området siden begyndelsen af 1970´erne ???
Vort svar er INGEN
 
 
Detailhandel
Konstaterer hvert år millionbeløb i svind på paller.
Der benyttes mange administrative ressourcer på pallekonti.
Har ansat truck og sorteringspersonale som alene benytter deres tid på håndtering og sortering af paller
Paller er voluminøse og fylder på terminaler og kan være med til at forhindre en effektiv intern logistik
Uenighed med producenter omkring kvalitet af returpaller
 
Vognmænd
Har klart meldt ud at de kræver et gebyr for at håndtere retur paller
Afviser at medbringe paller retur på internationale transporter
Returpaller spolerer mulighederne for en effektiv udnyttelse af bilens volumen, da retur pallerne typisk optager 2-3 pallepladser
 
Producenter
Får meget blandet kvalitet af paller retur fra detailhandlen/vognmændene
Benytter i stigende grad højteknologisk palleteringsudstyr og automatlagre som stiller store krav til pallens kvalitet
Er derfor nød til at sortere alle paller som kommer retur 
Defekte paller må sælges eller repareres eksternt
Pallehåndteringen er en stor omkostning som i stigende grad outsources
 
Løsning
Danpal har udviklet et koncept som sikrer at alle aktører får en mere optimal proces og en betydelig økonomisk besparelse. Løsningen er:
Detailhandel
Danpal sikrer at terminaler dagligt tømmes for såvel engangs som EUR-paller
og foretager sortering samt klargøring af paller
Vognmænd
Modtager ikke længere returpaller fra detailhandlen men afleverer kun godset
Producenten
Får et tilgodebevis på det antal paller der er leveret til detailhandlen.
Dette bevis kan indløses hos Danpal og producenten kan efter behov planlægge afhentning af tilgodehavende paller
 
Detailhandel
Der spares tocifrede millionbeløb på personale, reduktion af svind, bedre intern logistik og forholdet til producenter og vognmænd forbedres. Fokus på Core Business
Vognmænd
Vognmændene taber i dag millioner af kroner på svind og håndtering af paller.
Man forsøger at pålægge gebyr for pallehåndtering, men dette dækker ikke de reelle omkostninger. Vognmændene vil efter vores vurdering byde det beskrevne pallebytte system velkommen. 
Producenten
Kan spare millioner på svind og håndtering af paller, såfremt de paller som modtages retur er i orden og kan gå ind i produktionen igen.
 
 
Det koster penge at benytte en EUR-palle til distribution af varer. Der vil være et slid på pallen og nogle paller bliver ødelagt. Ligeledes koster det penge at sortere paller og sikre at de paller der returneres til producenten er i orden.
Derfor skal producenten betale for at få paller retur som er klargjorte og i orden.
Størrelsen af dette gebyr er naturligvis til diskussion, men en pris på kr. 12,00 bør kunne dække prisen for håndtering, sortering og klargøring af en palle. Denne pris indeholder også
Producenten vil herudover have en omkostning på at bringe pallen retur til sit produktionssted.
Denne omkostning vil normalt andrage mellem kr. 2,00 og 6,00
Totalomkostningen ved at benytte en palle vil således være mellem kr. 14,00 og 18,00, hvilket er billigt.
Skulle der alternativt være benyttet en engangspalle ville omkostningen have været minimum kr. 60,00 til 80,00. 
 
Gennemførelsen af et nyt pallebyttesystem vil kræve forhandling med producenterne.
Det er vores opfattelse at producenterne vil være positive overfor denne ændring og at der ikke vil blive de store problemer med at få dem til at acceptere ændringen.
 
Palledatabase
Bliver opdateret elektronisk af detailhandlen. Herefter får detailhandleren mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at få kendskab til mellemregningen med alle producenter samt med Danpal
Via databasen får detailhandleren mulighed for at se alle transaktioner inden for en periode på 12 måneder
Mange af de største producenter i Danmark er allerede kunder hos Danpal. Vi har således mulighed for at tilbyde at udligne pallegæld uden at der skal flyttes paller fysisk.
Databasen giver også producenten mulighed for online, at se palle mellemregning med detailhandleren