danpals miljøpolitik

Danpal ønsker, at omsorgen for miljøet skal være det gennemgående tema for alle vores aktiviteter. Vi ønsker ikke blot at overholde gældende lovgivning men at mindske spild og energiforbrug, således at vi kan være med til at skabe en bæredygtig udvikling.
Dette vil vi opnå ved at:
 • Fremstille produkter som reducerer den miljømæssige belastning og sikre at minimere energiforbrug ved denne produktion.
 • Løbende at arbejde med at affald ved produktionen indgår i en miljømæssig forsvarlig genanvendelse.
   
 • Orientere kunder og samarbejdspartnere omkring miljøforhold som knytter sig til de produkter vi sælger og producerer.
 • Vælge samarbejdspartnere som har en miljøpolitik vi finder forsvarlig.
   
 • Sikre miljømæssig forsvarlig håndtering af de store mængder palleaffald der findes i erhvervslivet, enten via reparation af paller eller ved produktion af træpiller.
   
 • Sikre overholdelse af myndighedskrav og gældende lovgivning.
   
 • Fremme ansvarligheden hos medarbejdere overfor miljøet, herunder sortering af kontoraffald, nedbringelse af elforbrug mv.